HOŞGELDİNİZ !

Turkey

UYUŞMAZLIKLARIN önlenmesi ve çözümü konusunda özgün ve kanıtlanmış bir yöntem olan Uyuşmazlık Kurullarının (Dispute Board – DB) kullanılmasını dünya çapında teşvik etmeye adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği’ne (Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) HOŞGELDİNİZ.

DRBF, genel tavsiyeler ve yerel bölgelerin özel koşullarına ve uygulamalarına uygun hale getirilmiş öneriler sağlayarak DB yönteminin dünya çapında uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Üyelerimize sağladığımız bu hizmet, her yerel bölgede yöntemin geçerliliğini arttırması açısından önemli bir imkândır.

DRBF, bu yöntemin kullanıcılarına birçok yönden yardımcı olmaktadır:

DRBF üyeliği, aşağıda sayılanlar da dâhil olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır:

  • DRBF’nin kapsamlı bilgi içeren kütüphanesi ve irtibatlarına erişim
  • Yayınlar ve üç ayda bir yayınlanan bülten
  • Özel toplantılar vasıtasıyla çevre oluşturma imkânı
  •    Bölgenizdeki DRBF faaliyetlerine erişim

Uyuşmazlık Kurulu Konsepti

Uyuşmazlık Kurulu (Dispute Board (DB)), genellikle, inşaat başlamadan oluşturulan, tek ya da üç adet tecrübeli, saygın ve tarafsız üyeden oluşan bir heyettir. DB üyeleri, sözleşme dokümanlarını teslim alır, proje süreçlerine ve katılımcılara aşina olur ve işin işleyişi ve gelişimini güncel bir şekilde birebir takip ederler. DB, düzenli saha ziyaretlerinde işveren ve yüklenici temsilcileriyle görüşür ve uyuşmazlıkların iş aşamasında çözülmesini teşvik eder. DB süreci, taraflara, sorunları çok daha büyük uyuşmazlıklar seviyesine tırmanmadan önlemeleri konusunda yardım etmektedir.

Bir sözleşmeden ya da işten kaynaklanan bir uyuşmazlık taraflarca çözülemediğinde DB’ye yönlendirilebilir. Kurul, her iki tarafın da konumunu açıkladığı ve soruları cevapladığı bir duruşma düzenler. Bir karara varırken DB, ilgili sözleşme dokümanlarını, yazışmaları ve herhangi bir diğer dokümanı ve uyuşmazlığın özel koşullarını göz önünde bulundurur.

Kurul, uyuşmazlığın çözümü için yazılı bir karar çıkarır. Bu karar, Kurul’un vakıalar hakkındaki değerlendirmesini, sözleşme hükümlerini ve sonuca götüren gerekçelerini içeren açıklamasını kapsar.

Taraflarca kararın kabulü, tarafların DB’ye – üyelerin teknik uzmanlıklarına, proje şartlarına birinci elden vakıf olmalarına ve pratik muhakeme güçlerine duydukları güvenle olduğu kadar, tarafların dinlenme fırsatının bulunması nedeniyle de kolaylaşmaktadır.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF), sürecin kullanımını teşvik etmek ve işverenler, yükleniciler ve Kurul üyeleri için bir kaynak olarak hizmet etmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. DRBF, inşaat uyuşmazlıklarına dâhil olan bütün taraflara eğitim kaynakları ve çevre edinme fırsatı sunmaktadır.

Başar Şahin

DRBF Türkiye Temsilcisi
Phone +90 530 513 13 96
Email: [email protected]

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği Yönetim Kurulu
DRBF Genel Merkezi İrtibat