ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Santorini

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στην ιστοσελίδα του  DisputeResolutionBoardFoundation (DRBF), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είναι αφιερωμένος στην προώθηση της αποφυγής και της διαιτητικής επίλυσης διαφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας τη μοναδική και αποδεδειγμένη μέθοδο των Πάνελ Επίλυσης Διαφορών (Dispute boards-DB/ΠΕΔ).

Το DRBF υποστηρίζει την εφαρμογή της μεθόδου των ΠΕΔ παγκοσμίως, παρέχοντας συμβουλές γενικού περιεχομένου καθώς και προτάσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες και τις πρακτικές που υφίστανται  σε κάθε χώρα. Αυτή η υπηρεσία προς τα μέλη μας συνιστά σημαντικό μέσο για την επίτευξη της συνάφειας της μεθόδου με κάθε εθνική έννομη τάξη.

Το DRBF υποστηρίζει τους χρήστες της μεθόδου με πολλούς τρόπους:

• Παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία επιτυχημένων ΠΕΔ, προσαρμοσμένων σε κάθε εθνική αγορά και έργο (μετάβαση στο σχετικό εγχειρίδιο)

•  Παροχή κρίσιμων πληροφοριών  για τη σωστή διαχείριση ενός ΠΕΔ (μετάβαση στο Εγχειρίδιο)

• Πληροφορίες για την ανεύρεση σχετικών, εξειδικευμένων επαγγελματιών (μετάβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών των  μελών μας)

• Παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και δικτύωσης με επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο (μετάβαση στις σελίδες κατάρτισης και ημερολογίου)

Η συμμετοχή στο DRBF προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως:

• Πρόσβαση στην εκτεταμένη βιβλιοθήκη πληροφοριών και επαφών του DRBF

• Πρόσβαση στις εκδόσεις και στο τριμηνιαίο ενημερωτικό του δελτίο

• Δυνατότητες δικτύωσης μέσω εξειδικευμένων συναντήσεων

• Πρόσβαση στη δραστηριότητα του DRBF στη χώρα σας

Έννοια του Πάνελ Επίλυσης Διαφορών (DisputeBoard)

ο Πάνελ Επίλυσης Διαφορών (DB) αποτελείται συνήθως από μια ομάδα τριών έμπειρων, έγκυρων και αμερόληπτων μελών, που συνέρχονται σε σώμα πριν από την έναρξη της κατασκευής ενός έργου. Τα μέλη του Πάνελ λαμβάνουν γνώση των συμβάσεων έργου, εξοικειώνονται με τις διαδικασίες του έργου και τα μέρη αυτού και παρακολουθούν την πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών. Το Πάνελ πραγματοποιεί συναντήσεις με τους εκπροσώπους του εργοδότη και του εργολάβου κατά τη διάρκεια τακτικών επισκέψεων στο εργοτάξιο και ενθαρρύνει την επίλυση των διαφορών σε επίπεδο εργασιών. Η διαδικασία αυτή βοηθά τα μέρη να αντιμετωπίζουν τα ανακύπτοντα προβλήματα, προτού αυτά μετατραπούν σε ευρύτερες αντιδικίες.

Όταν μια διαφορά που απορρέει από τη σύμβαση ή το έργο δεν μπορεί να επιλυθεί από τα μέρη, αυτή μπορεί να παραπεμφθεί στο ΠΕΔ. Το Πάνελ διενεργεί ακρόαση, κατά την οποία κάθε μέρος αναπτύσσει  τη θέση του και απαντά σε ερωτήσεις. Για  τη λήψη απόφασης, το ΠΕΔ λαμβάνει υπ’ όψη τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, την αλληλογραφία, οποιαδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις της διαφοράς.

Το ΠΕΔ εκδίδει τελικώς γραπτή απόφαση για την επίλυση της διαφοράς. Η απόφαση περιλαμβάνει αιτιολογία της κρίσης του ΠΕΔ για τα γεγονότα, τις συμβάσεις και τη συλλογιστική που οδήγησε στη σύναψή τους.

Η αποδοχή της απόφασης από τα μέρη διευκολύνεται από την εμπιστοσύνη τους στο ΠΕΔ –ιδίως στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη των μελών του, στην έγκαιρη  κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου και στο πρακτικό αντίκρισμα της  κρίσης του- καθώς και από την ευκαιρία των μερών να ακουστούν ενώπιον του πάνελ.

Το Dispute Resolution Board Foundationιδρύθηκε το 1996 με σκοπό να προωθήσει την υιοθέτηση  της σχετικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών και να χρησιμεύσει ως πηγή γνώσης και πληροφόρησης για εργοδότες, εργολάβους και μέλη Πάνελ Επίλυσης Διαφορών. Το DRBF προσφέρει πηγές εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς  και ευκαιρίες δικτύωσης στα μέρη που εμπλέκονται σε διαφορές στον κατασκευαστικό κλάδο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ DRBF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Nikolaos Theodorou

 Δρ. Νικόλαος Ε. Θεοδώρου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

E-mail: [email protected]

Τηλ: (+30) 6976553492

ΔιοικητικόΣυμβούλιοτου Dispute Resolution Board Foundation

Επικοινωνία με τα Κεντρικά Γραφεία του DRBF